Gouda

Ochtendexcursie 5 oktober 2019: Kasteel Duivenvoorde

Landgoed Duivenvoorde ontleent zijn naam waarschijnlijk aan twee vroegere waterlopen, genaamd de “Duve” en de “Voor”. Het kasteel staat tussen de oude loop van deze stroompjes. Het landgoed ligt in een met bosschages gelardeerd veenweidegebied, grenst ten dele aan een oude strandwal en beslaat een totale oppervlakte van ruim 260 hectare. Het hart van het landgoed wordt gevormd door het in aanleg 13de eeuwse kasteel, gelegen in een recent hersteld landschapspark in Engelse stijl.

Aanmelden is mogelijk tot 28 september 2019.