Gouda

Dinsdag 12 november 2019 - Meer vogels in de tuin - Koos Dansen

Lezing van 19.30 - 22.00 uur. Leden aub Groei & Bloei pasje meenemen, zaal is open 19:00 uur. Meer info in de agenda.

Bijna iedereen vindt het leuk om vogels in zijn of haar tuin te zien en te horen, maar welke kunnen we verwachten en wat kunnen we doen om ze te lokken en uit te nodigen?  

Zowel de tuin zelf als de omgeving daarvan spelen hierbij een rol. Hoe gevarieerder des te meer vogels. Op een landgoed of in een flink park met oud en jong bos, bloemrijk grasland, waterpartijen en wat agrarische activiteiten broeden al gauw 60 tot 70 soorten. 

Heel wat daarvan komen ook in tuinen. Hoeveel en welke hangt af van de ligging, de grootte, inrichting en het onderhoud. Zo spelen de aanwezigheid van bomen, besdragende struiken, beschutting zoals een met klimop begroeide schutting of schuurtje, water in de vorm van een vijver(tje), nestkasten en een gevulde voertafel of vetbollen een rol. Zo komen in een gemiddelde tuin al gauw 10 tot wel 25 en in een grotere bos- of landgoedtuin wel 30 tot 60 vogelsoorten. 

Wie mussen, mezen en merels aantrekt met voer, lokt ook de sperwer die op zijn beurt van zangvogels leeft. 

Verder kijken wij welke andere fascinerende vogelsoorten wij in onze directe omgeving kunnen tegenkomen.    

Koos Dansen was voorlichter en redacteur bij Geldersch Landschap & Kastelen. Nu geniet hij van zijn tuin en de natuur dichtbij, fotografeert vogels in en om zijn stadstuin en vanuit een boshut met drink- en voerplek en geeft natuurlezingen.