Gouda

Open Tuinen Carrousel 2020 - Wie doet er mee?

Al vele jaren organiseert de afdeling Groei&Bloei Gouda e.o. een open tuinen dag.

Vorig jaar is de samenwerking gezocht met het IVN en de KNNV om een wandelroute samen te stellen in de binnenstad van Gouda – een andere aanpak dan in voorgaande jaren.

Voor 2020 heeft het Rayon Zuid Holland Zuid van Groei&Bloei het idee geopperd om in samenwerking met alle afdelingen van het rayon over te gaan tot een Open Tuinen Carrousel. Dit houdt in dat er gedurende het tuinseizoen afwisselend tuinen open zijn binnen het rayon. Zo zou er bijv. in mei een weekend open tuinen kunnen zijn in de Hoekse Waard en in juli in de Krimpenerwaard. Wellicht kent u deze formule vanuit bijv. Friesland, Drenthe en de Kop van Noord Holland.

Om zoveel mogelijk tuinen open te stellen in een weekend hebben wij dit jaar de samenwerking gezocht met de NVWK (Natuur- en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard) en de tuinclub Lopikerwaard. Beiden hebben dit jaar een open tuinen weekend gehouden met deelname van ca. 7 tuinen.

Als Groei&Bloei Gouda eveneens 7 tuinen kan openstellen zouden we een mooi aantal tuinen hebben voor een open tuinen weekend.

De bedoeling is dat tuineigenaren zich kunnen aanmelden voor deelname aan de Open Tuinen Carrousel. We willen dat samen met andere Groei & Bloei -afdelingen uit onze regio organiseren en met NVWK en Lopikerwaard.

Alle leden van de afdeling Gouda e.o. kunnen zich inschrijven voor dit evenement. Vanuit het rayon zal t.z.t. een website en een flyer worden gemaakt waarop de open tuinen in de regio staan vermeld zodat bezoekers in een weekend een aantal tuinen kunnen bezoeken.

Graag horen we of u wilt meedoen met uw tuin. De datum zal in overleg zijn met alle tuineigenaren voor bijv. 25-26 juli en/of 8-9 augustus 2020 maar kan nog wijzigen.

We zien uw reactie graag vóór 1 december a.s. tegemoet en zien er naar uit om een prachtig evenement op touw te gaan zetten.

U kunt zich voor de Carrousel opgeven bij het secretariaat van de afdeling Gouda - info@gouda.groei.nl