Gouda

NieuwsFLITS 14 - 9 oktober 2020

Excursie naar Buitenplaats Hindersteyn

Onze eerste (tevens enige) excursie van dit jaar naar Buitenplaats Hindersteyn op donderdag 17 september was een groot succes. Het verslag kunt u hier lezen en ook de foto’s staan op de website.

Nieuwe activiteiten
De geplande ruilbeurs van zaterdag 24 oktober kan i.v.m. de huidige situatie rond covid -19 geen doorgang vinden.
Wel staat er op het programma “Het maken van een bollenmand” bij het Streekmuseum Veldzicht te Noordwijk op 30 oktober a.s. Jullie kunnen je hiervoor opgeven via de website

In het voorjaar is onze Algemene Ledenvergadering niet doorgegaan en ook nu ziet het bestuur nog geen mogelijkheden hiervoor. We hebben vernomen dat het is toegestaan deze vergadering door te schuiven naar 2021.
Wel is het mogelijk alvast het jaarverslag 2019 in te zien op de website. Bij belangstelling voor de jaarcijfers bestaat de mogelijkheid deze op te vragen bij de penningmeester Emily Ganzeveld.

Nieuws uit de regio– ledenraad
Vanuit de regio Zuid-Holland-Zuid (waar Gouda onder valt) is Jacques La Croix benoemd als lid voor de landelijke ledenraad. Tevens bestaat de mogelijkheid om nog een lid vanuit Zuid-Holland Zuid voor te dragen voor de landelijke ledenraad. De mogelijkheid om hiervoor in aanmerking te komen kan met het bestuur besproken worden. 

Programma 2021
De commissies binnen de afdeling Gouda e.o. zijn al druk bezig met het maken van het programma voor 2021, maar we moeten uiteraard afwachten hoe en welk deel ervan we zullen kunnen realiseren.
We houden jullie op de hoogte.