Gouda

Dinsdag 14 april 2020 - Jaarvergadering Groei & Bloei Gouda e.o.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van de afdeling Groei&Bloei Gouda e.o. op dinsdag 14 april a.s. De jaarvergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in De Driestar Educatief, Burgemeester James Singel 2, 2803 PD Gouda. De zaal is open vanaf 19.00 uur.  

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:

  • Marianne Dogterom, voorzitter
  • Happy van der Valk Bouman, algemeen bestuurslid (lezingen).

Voor deze functies hebben wij nog geen nieuwe bestuursleden gevonden.
Deze kunnen zich nog tot een week voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat info@gouda.groei.nl.

Aftredend en herkiesbaar plus een jaar extra:

  • Margo Looijenstein, algemeen bestuurslid (ledenadministratie).

Na de vergadering volgt een korte pauze met daarna om 20.15 uur de lezing Klimaatveranderingen (in de tuin)  door Neeldert van Laar

Hierbij zenden wij u voor de jaarvergadering:

Het financieel jaarverslag 2019 en de begroting van 2020 kunt u opvragen bij de penningmeester Emily Looijenstein.

Tot ziens op dinsdag 14 april a.s.

Het bestuur van de afdeling Gouda e.o.