Gouda

Voor excursies wordt een bedrag vastgesteld voor een vergoeding aan de chauffeurs die passagiers vervoeren t.b.v. een Groei & Bloei excursie.

De regel hier is dat de door de werkgroep excursies aangewezen chauffeurs een vergoeding krijgen voor de gereden kilometers. Hiervoor geldt de kortste route volgens GoogleMaps vanaf het centrale vertrekpunt naar de locatie en terug. De financiën hiervoor komen uit het tarief van de activiteit.

Per 1 januari 2022 is de vergoeding vastgesteld op minimaal € 0,19 per km (we houden de actuele benzineprijzen in de gaten).

Men heeft alleen recht op de vergoeding als men vanaf het centrale vertrekpunt (Heuvellaan 1 Gouda) vertrekt en deelnemers die niet tot hetzelfde huishouden behoren meeneemt.