Gouda

Voor excursies wordt een bedrag vastgesteld voor een vergoeding aan de chauffeurs die passagiers vervoeren t.b.v. een Groei & Bloei excursie.

De regel hier is dat de door de werkgroep excursies aangewezen chauffeurs een vergoeding krijgen van € 0,15 per km. De financiën hiervoor komen uit het tarief van de activiteit.

Iemand die met eigen vervoer rijdt en geen passagiers meeneemt, komt niet in aanmerking voor reductie van de excursieprijs.