Diversen

Waarom Groei&Bloei ?

Groei&Bloei (KMTP) is een landelijke vereniging waar groenliefhebbers en vakmensen elkaar vinden in het delen en uitdragen van groenbeleving en -kennis.

Groen is onmisbaar voor het welzijn van de mens en bepaalt voor een belangrijk deel de aantrekkelijkheid van de leefomgeving. De individuele groenliefhebber kan nog meer voldoening en plezier beleven aan de groenhobby door gebruik te maken van de kennis en ervaring die bij Groei&Bloei beschikbaar is. De lokale afdelingen bieden hun leden daarvoor alle mogelijkheden.
Ze vormen het platform om andere groenliefhebbers te ontmoeten, te experimenteren, ervaringen uit te wisselen, van elkaar en van deskundigen te leren, samen creatief met groen en bloemen bezig te zijn en activiteiten te ondernemen. Als bindend element ontvangen alle leden het toonaangevende tijdschrift Groei&Bloei. Alsmede regelmatig een nieuwsbrief van de lokale afdeling.

Groei&Bloei brengt dit in de praktijk door:

Groenkennis bevorderen
Groei&Bloei bundelt en bevordert groenkennis en vaardigheden en maakt deze toegankelijk via cursussen van tuinarchitectuur tot plantenvermeerdering, praktische workshops op allerlei gebied, excursies en reizen onder deskundige leiding naar tuinen, parken en kwekerijen - ook in het buitenland -, lezingen door experts, open tuinen, tuinkeuringen, tentoonstellingen, markten, plantenruilbeurzen en andere overdrachtvormen.

Groenkennis delen
Groei&Bloei is een gastvrije ontmoetingsplaats voor mensen die hun passie voor tuinieren en bloemen en planten willen delen met gelijkgestemden. Ze hebben dezelfde belangstelling, maar uiten dat ook in individuele wensen en behoeften. Hiermee houden de afdelingen rekening bij het aanbieden van groenactiviteiten.

Groenkennis uitdragen
Groei&Bloei draagt de groenkennis ook landelijk uit door het uitbrengen van een toonaangevend tijdschrift, deelname aan landelijke fora en groenadvies.

Maar ook door een attractieve landelijke website en een website van de lokale afdeling.

Groenkennis in de praktijk brengen
Groei&Bloei streeft er naar de groenkennis toe te passen en vooral te laten toepassen. Hiertoe worden mogelijkheden onderzocht om de groenkennis meer zichtbaar te maken en daardoor de vereniging meer gezaghebbend te laten zijn, eventueel in samenwerking met onderzoeksinstituten.

Er zijn 10 redenen om lid te worden van onze vereniging:

 1. Je krijgt het magazine Groei&Bloei erbij.
 2. Je lidmaatschap is goedkoper dan wanneer je de magazines maandelijks los koopt.
 3. Je krijgt korting op tuinartikelen en op de toegangsprijs van groene evenementen.
 4. Je wordt automatisch lid van een lokale afdeling. Dat verplicht je tot niets, maar je kunt wel deelnemen aan allerlei leuke activiteiten en ruilbeurzen.
 5. We organiseren excursies naar prachtige tuinen die alleen voor Groei & Bloei opengaan.
 6. Je kunt deelnemen aan cursussen, workshops en lezingen op verschillende niveaus.
 7. Je kunt je hobby delen met andere tuinliefhebbers, hetzij persoonlijk, hetzij via internet.
 8. Je krijgt een nieuwsbrief van uw lokale afdeling uit de buurt met allerlei wetenswaardigheden.
 9. Je kunt gratis gebruik maken van de Groei&Bloei adviesdienst.
 10. Je steunt een vereniging voor en door liefhebbers, zonder winstoogmerk, die zich inzet voor de belangen van hobbytuiniers.

Meer informatie over de afdeling Gouda vindt je op deze website.

Met vragen kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat. Ook kunt u een proefnummer van ons tijdschrift aanvragen.

Overtuigd?

Door op het Vogeltje hier naast te klikken kom je op een pagina waar je kan kiezen voor:

 1. Zelf lid worden
 2. Iemand anders lid maken
 3. Een cadeau-abonnement geven
 4. Een proefnummer aan kunt vragen

Naar boven

____________________________________________________________________________

Welkom bij onze afdeling

_____________________________________________________________________________

Naar boven

Welkom bij Groei & Bloei Gouda en omstreken

Bent je graag buiten bezig? Heb je misschien groene vingers of juist nog niet? Heb je plezier in tuinieren en de natuur en deel je dat graag met anderen? Dan voel je je bij Groei & Bloei vast thuis.

Onze afdeling organiseert 

Leden krijgen 6x per jaar de Vooruitblik met informatie over onze activiteiten.

Tussendoor NieuwsFLITSen met de laatste nieuwtjes.

En natuurlijk 11x per jaar het tijdschrift Groei & Bloei. Interesse?

Naar boven

- Wie helpt er mee? -

Tijdens de jaarvergadering is kort verteld over het onderstaand plan. Hier wat meer informatie.
Als bestuur zijn we blij met uw deelname aan onze afdelingsactiviteiten.
Dat we die activiteiten niet alleen kunnen organiseren en hierbij hulp nodig hebben zult u begrijpen. Iedere keer mensen benaderen kost echter erg veel tijd en moeite. En vaak ‘pak’ je steeds dezelfde mensen. Daarom stellen we voor om naar een organisatie te gaan waarin vaste groepen vrijwilligers op een bepaald terrein actief zijn. Dit zonodig in overleg met het bestuur via een bestuurslid.

De voordelen hiervan zijn voor het bestuur: niet iedere keer menskracht moeten zoeken, de bestuursvergaderingen verlopen vlotter (minder inhoudelijk te bespreken), er is een opbouw aan expertise en kennis bij een specifieke groep, werven voor werkgroep kan concreter (echte vacatures).
De voordelen voor de vrijwilliger: er is duidelijkheid in de verschillende mogelijk¬heden om mee te helpen binnen de afdeling, u kunt uw interesse volgen, u werkt met gelijkgestemde mensen, de groep krijgt een eigen verantwoordelijkheid.

In iedere werkgroep zit een bestuurslid die zorgt voor de communicatie tussen werkgroep en bestuur. Het is niet de bedoeling dat een bestuurslid ook daadwerkelijk uitvoerend werkzaam is in de werkgroep.

Hieronder staan een aantal huidige en gewenste werkgroepen genoemd.
(De omschrijving van de inhoud en het aantal personen is om een idee te geven en zal later uitgewerkt moeten worden).

KASCOMMISSIE (gewenste omvang 3 personen, waaronder 1 reserve) te benoemen door jaarvergadering
Eenmaal per jaar controleren van de financiële stukken

WERKGROEP BLOEMSCHIKKEN (gewenste omvang 3 personen)
Bedenken, organiseren en (laten)uitvoeren van cursusprogramma bloemschikken

WERKGROEP EXCURSIES (gewenste omvang 4 personen)
Bedenken en organisatie van excursieprogramma en tuinenreizen, bestemming, data en vervoer.

WERKGROEP OPEN TUINEN (gewenste omvang minimaal 6 personen)
Organisatie van het Open Tuinen Weekend en tuinen bezoeken in eigen omgeving
Beoogde bezetting: Uit ieder ‘dorp’ van onze afdeling een persoon (Zuidplas, Waddinxveen, Gouda, Krimpenerwaard Oost, Krimpenerwaard West, boven de IJssel Oost)

REDACTIE VOORUITBLIK (gewenste omvang 2 á 3 personen)
Zes maal per jaar maken en voornamelijk digitaal verzenden van de Vooruitblik.

WERKGROEP LEZINGEN (gewenste omvang 2 personen)
Samenstellen lezingenprogramma en praktische organisatie van de lezingenavonden

WERKGROEP HOSPICE (gewenste omvang ongeveer 12 personen)
Werken in de tuin van het Hospice (in Gouda) eens in de 5 á 6 weken

ZAAI EN STEKGROEP
Specifieke interesse voor zelf zaaien en stekken en ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden

Voor de volgende werkgroepen worden nu mensen gezocht: Bloemschikken, Promotie, Open Tuinen, Nieuwsbrief, Lezingen. Maar hebt u een andere interesse laat het weten en we kijken wat mogelijk is.

Niet alles is in één keer te realiseren, maar als we met elkaar weten waar we naar toe gaan zal dit een waarborg zijn voor een groeiende en vooral bloeiende afdeling Gouda. Wacht niet af en reageer naar Hanny Verbakel of bel haar op.
Of neem contact op met een ander bestuurslid.

Naar boven

_____________________________________________________________________________

Onze Website

____________________________________________________________________________

gouda.groei.nl = onze website

Per maand kijken gemiddeld meer dan 1100 bezoekers twee keer op de website. Denk nu niet dat we kunnen zien wie onze website bezoekt, want dat is niet mogelijk. Wel kunnen we tellen hoeveel bezoekers er komen en hoeveel keer een bepaalde pagina wordt bezocht. Het gaat dus puur om tellen.

Waarom staat er in de kop ‘onze website’? Dat komt omdat we als bestuur en als webmasters niet alleen de website willen verzorgen. Jouw hulp wordt hierbij zeer op prijs gesteld. Hoe kan je helpen? Door digitaal foto’s op te sturen of een verslagje te schrijven over een activiteit. Of door tips en leuke onderwerpen door te geven. Volgens ons zijn er heel veel leden die dit kunnen.

Vragen of bijdragen kunnen altijd gestuurd worden naar de webmasters

Naar boven

meer

op deze pagina

Op deze pagina vindt je algemene informatie over de vereniging Groei&Bloei. En over onze Goudse afdeling waar je nu te gast bent. Maar ook uitleg over de website. En je kan je aanmelden voor onze periodieke nieuwsbrief. Er zijn er twee : De NieuwsFLITS van de lokale afdeling (Gouda eo) en de landelijke nieuwsbrief.

Hieronder vindt je een aantal banners om direct naar de meest belangrijke pagina's van de website te gaan. Ze zijn slechts 1 muisklik van je vandaan.

___________________________________________________________________________

Ontvang nu regelmatig de nieuwsflits van afdeling Gouda met leuke activiteiten en wetenswaardigheden. Klik op de Flits !
naar bloemschikken
naar de spelregels

_____________________________________

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923