Activiteiten & Actueel

INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Wij vinden het leuk om activiteiten voor onze leden te organiseren. Dat doen we met duidelijke spelregels, zodat onze leden weten waar ze aan toe zijn en waarop ze kunnen rekenen, de vereniging geen onnodige kosten maakt en de algehele organisatie soepel verloopt.
Lees hieronder meer over onze INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN - GROEI&BLOEI AFDELING GOUDA EN OMSTREKEN

ALGEMEEN

Een lid (abonnee) van Groei&Bloei kan aan activiteiten deelnemen voor de ledenprijs.*
Bij excursies mag een lid zich door één huisgenoot laten vergezellen tegen betaling van de ledenprijs. Verder zijn introducés tegen introducéprijs welkom.
Excursies, cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende deelname. Mocht een bepaalde activiteit niet door kunnen gaan, dan stort de penningmeester het reeds betaalde bedrag terug.
Bij excursies met eigen vervoer ontvangen de bestuurders een vooraf vastgesteld bedrag  van de organisatie. (Opens internal link in new windowinformatie hierover)
Kan je zelf niet deelnemen aan een activiteit, waarvoor je je hebt aangemeld, dan kan je je door iemand anders laten vervangen. Het prijsverschil tussen wel of geen lid moet dan wel worden verrekend.
Lezingen zijn voor leden (en één huisgenoot) gratis te bezoeken op vertoon van het lidmaatschapspasje. Niet-leden betalen aan de deur entree.
In geval van twijfel beslist het bestuur.

Opens internal link in new windowMeer informatie over aanmelden voor excursies, aanmelden voor andere activiteiten.

Opens internal link in new windowMeer informatie t.a.v. afmelden voor excursie, bloemschikken of andere activiteiten.

* De contributie van Groei&Bloei bedraagt voor heel 2017 € 68,95 (bij automatische incasso ontvangen bestaande leden automatisch € 2,50 korting).

Opzeggen van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend vóór 1 oktober bij Ledenadministratie Groei&Bloei:

 • per email naar Opens window for sending emailinfo(at)groei.nl
 • schriftelijk: Ledenadministratie Groei&Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer.
 • telefonisch (tijdens kantooruren): 079-3681225

Ook adreswijzigingen geef je door aan de ledenadministratie van Groei&Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer.

Naar boven

AANMELDEN

Voor alle activiteiten, m.u.v. de lezingen, geldt:

 • aanmelden via formulier op de website. De link hiervoor staat in de agenda (mits de aanmelding open is)
 • Opens internal link in new windowbetalen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Je kan alleen rechten ontlenen aan je aanmelding, als de Opens internal link in new windowbetaling bij de penningmeester binnen is met vermelding van je naam en de activiteit waarvoor je betaalt. Bij over-intekening genieten leden van Groei&Bloei en een huisgenoot voorrang, mits zij zich binnen 2 weken na het verschijnen van de Vooruitblik aangemeld hebben.

Naar boven

AFZEGGEN van deelname

Het afzeggen van een activiteit doe je in principe schriftelijk bij de excursiecommissie.

Op kort termijn dan graag telefonisch.

Over de financiële kant van afzeggingen zie hieronder voor de Opens internal link in new windowexcursies, Opens internal link in new windowbloemschikken of Opens internal link in new windowandere activiteiten.

Naar boven

EXCURSIES

De financiële kant van de afzegging bij excursies:

Voor ééndaagse excursie die vooraf betaald moeten worden, gelden de volgende restitutieregels bij afzegging:

 • tot 4 weken voor vertrek vindt totale restitutie plaats;
 • tussen 4 weken en uiterlijk 1 week voor vertrek geldt een teruggave van 40%;
 • daarna is restitutie niet meer mogelijk.

Voor meerdaagse excursies die vooraf betaald moeten worden, gelden de volgende restitutieregels bij afzegging:

 • tot 8 weken voor vertrek vindt totale restitutie plaats;
 • tussen 8 weken en uiterlijk 5 weken voor vertrek geldt een teruggave van 40%;
 • daarna is restitutie niet meer mogelijk. 

Ook hier geldt dat € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht worden.

 

 

Naar boven

BLOEMSCHIKKEN

De financiële kant van de afzegging bij Bloemschikworkshops / -cursussen:

 • Bij afzegging, na de uiterste aanmelddatum voor de workshop/cursus, betaal je de deelnamekosten vermeerderd met € 3,50 administratiekosten.
 • Er zijn geen kosten van toepassing als er een vervanger/ster op de reservelijst staat.

Naar boven

CURSUSSEN/WORKSHOPS

De financiële kant van de afzegging bij overige workshops / -cursussen

 • Tot 3 weken voor aanvang van de cursus vindt bij afzegging totale restitutie plaats. Tenzij anders vermeld.
 • Tussen 3 weken en uiterlijk 1 week voor de aanvang van de cursus geldt een teruggave van 50%.
 • Daarna is restitutie niet meer mogelijk.

Ook hier geldt dat € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht worden.

Naar boven

BETALING

Je richt de betaling voor een afdelingsactiviteit aan:

 • KMTP - Groei&Bloei-Gouda te Gouda,
 • rekeningnummer NL11 INGB 0000 1034 18,
 • onder vermelding van je naam en de activiteit.

Naar boven

meer

op deze pagina

Vind je de spelregels van het deelnemen aan de activiteiten.

Ook het adres voor adreswijzigingen en opzeggen staat hier.

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923