Activiteiten & Actueel

Gouda - Een terugblik op de activiteiten in 2018

Snoeien en bemesten - een lezing van Wim Grimme op 13 februari 2018

Bemesten en snoeien, een onderwerp dat bij het begin van het tuinseizoen past, het is een technisch onderdeel van het tuinieren; opvallend dat onder de 38 bezoekers van de lezing veel heren aanwezig waren, de onderwerpen spraken hen dus erg aan.

Marianne Dogterom opende de avond en refereerde aan de leuke nieuwjaarsbijeenkomst van januari en merkte op dat de eerste bloemetjes in de tuinen al zichtbaar waren.

De heer Grimme heeft, als oud docent van tuinbouwscholen, ontzettend veel verstand van het bemesten en snoeien van bomen, heesters en planten. “Snoeien is niet moeilijk”, werd geprojecteerd op het digitale bord. Dat ontlokte wat ja,ja, geluiden, hetgeen duidelijk maakte dat de toehoorders daar een ander beeld van hadden. Het college dat volgde was indrukwekkend!

Hij begon met het noemen van “Snoeien, houtige gewassen, onderhoud en vormsnoei”, en vertelde wat dat inhield en waar men rekening mee moet houden. Er volgde een lange reeks soorten heesters en bomen zoals kroonboompjes, buxussen, hydrangea, rozen, voorjaarsbloemen, coniferenhagen, druiven, appelbomen, leibomen pruimen- en kersenbomen en wanneer en hoe er gesnoeid moet worden.

Zoals de lezer zal beseffen, het is teveel om alles op schrift te zetten. Een ding wil ik wel aan u kwijt, snoeien moet u pas gaan doen nadat zeker is dat er geen vorst meer komt!

Na de pauze, waar wij onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig konden kletsen, ging het college verder en nu over het bemesten.

Eigenlijk gebeurde daar hetzelfde als voor de pauze, nu stond op het bord “Wij bemesten de grond”. “Planten en de relatie met mens en dier”, want, geen planten, dan geen leven op aarde! Planten zijn als enige in staat zuurstof te leveren op aarde. De voor- en nadelen van kunstmest werden uitgebreid besproken waaronder ook de nadelen die daarmee optreden in het milieu, en vervolgens ook van compost en humus.

Verschillende grondsoorten vragen om verschillende bemestingen, opvallend daarbij was de opmerking over het strooien van kalk op gazons bij een tuin op veengrond. Door de kalk wordt het veen verbrand waardoor het rul wordt en inklinkt. Voor tuinliefhebbers die op veengrond zitten was dat een niet zo fijne wetenschap, want hoe krijg je het mos dan uit je gazon. Met de hand weghalen, zei de heer Grimme. Veengrond bevat veel humus, zo vertelde hij verder, maar is te zuur. Met kunstmest krijg je veel zout mee, jonge humus is goed als aanvulling en bij gebruik van organische mest stikstof toevoegen, anders duurt het te lang voordat planten het kunnen opnemen.

Nadat de lezing was afgelopen nam de heer Grimme nog ruimschoots de tijd de vele vragen van de toehoorders te beantwoorden. Het was volgens de bezoekers een zeer interessante lezing, waarbij heel veel informatie kon worden verzameld hetgeen,bij gebruikmaking daarvan, vast zichtbaar zal worden in de zomer!

Marianne Dogterom bedankte na afloop de spreker en verzekerde hem dat de lezing zeer positief is ontvangen. Als presentje kreeg hij een pakje Goudse siroopwafels mee.

Er werd nog even aandacht gevraagd voor de komende activiteiten van de vereniging, op woensdag 28 maart om 19.30 de jaarvergadering en daarna om 20.00 uur de lezing van Wiert Nieman over het bloemeneiland Kreta. Ook een datum om niet te vergeten: op 29 maart kunt u deelnemen aan een Paasworkshop bij Vlijtig Liesje, meer informatie vindt u op de website

Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 - De Ark Reeuwijk

Op woensdagavond 10 januari vonden ongeveer 40 mensen hun weg naar De Ark te Reeuwijk voor de nieuwjaarsbijeenkomst van Groei&Bloei afdeling Gouda. Allereerst werden goede wensen uitgewisseld in een geanimeerd, gezellig samenzijn.

Marianne Dogterom sprak vervolgens het welkomstwoord uit en vestigde de aandacht op de vele activiteiten van het komende jaar. Onze vereniging bloeit, zo ging zij verder, het aanbod is groot en de excursies, lezingen en het bloemschikken worden goed bezocht, alleen voor de laatste is wat minder animo. Daarna had zij een mededeling waarbij de bezoekers rechtop gingen zitten.

In de komende jaren lopen namelijk  van een aantal bestuursleden en leden die actief zijn in de verschillende commissies de termijnen af en dus is het bestuur op zoek naar opvolgers.

Marianne deed een oproep aan de aanwezigen om na te denken over de vacatures die zullen gaan ontstaan. 

Wim Nagel heeft jarenlang de financiën onder zijn beheer gehad maar nu is de tijd aangekomen om te stoppen. Er is een opvolger gevonden, Emily  Looijenstein gaat zijn taken overnemen na de jaarvergadering op 28 maart.

Patricia Niewold heeft vele jaren op grootse wijze de excursies verzorgd, nu is het ook voor haar tijd het stokje over te geven.

Happy van der Valk Bouman is ook al lang actief in het bestuur, zij houdt zich, met veel plezier, bezig met de lezingen. Ook voor haar loopt de termijn af in 2019.

En, last but not least, na acht jaren voorzitterschap gaat ook Marianne Dogterom haar stokje doorgeven in 2019. 

Onze voorzitter benadrukte dat de vereniging niet van de bestuursleden is, maar van alle leden en deed een dringende oproep aan iedereen om serieus na te denken over wat een ieder voor onze vereniging kan betekenen.

Vervolgens werd afscheid genomen van Saskia Breebaart. Zij heeft veel voor de vereniging gedaan als secretaris en nu als webmaster. Zij gaat verhuizen naar Rijswijk in Noord Brabant. Saskia werd bedankt voor alle inspanningen en kreeg een boeket en een vogelvoederhuisje van de vereniging.

Na deze tot nadenken aanzettende opening presenteerde Patricia de voor het komende jaar georganiseerde excursies. De eerste is al op 7 april en brengt ons naar Voorhout en wel naar de Tulperij, de foto’s zagen er al erg leuk uit. Op 2 juni gaan we naar Woudenberg.

Bij de excursie van 7 juli gaan we met de bus, we bezoeken dan drie adressen, Landgoed Jorissenhoeve in Schijf, het buitengoed van Albert Tielens in Hoeven en de tuinen en kwekerij van Laura Dingemans in Heerle. Op 10 augustus is de laatste excursie naar de Landschapstuin Vogelzicht in Mijnsherenland.

De inspanningen van de lezingencommissie werden doorgenomen door Nely Noorlander.

Vanaf 13 februari kunt u genieten van in totaal 5 lezingen die een zeer gevarieerde inhoud hebben. De basis van het tuinieren is het bemesten en het snoeien en daar gaat dan ook de eerste lezing over. Wim Grimme weet er alles van en wil zijn kennis graag met u delen.  

Op 28 maart gaan we met Wiert Nieuman op plantenjacht op het bloemeneiland Kreta. 

Cor van Gelderen komt naar Gouda op 17 april, dan gaat het over voorjaarsbloemen en over planten met een imago probleem. Na de zomerstop volgen nog op 10 oktober een lezing van Ward van Teijlingen over het plantengeslacht Viburnum met veel wetenswaardigheden en verkoop van planten na afloop. Henny van de Wilt verzorgt de laatste lezing op 14 november, deze brengt ons in de tuinen en langs verdere bezienswaardigheden van Kasteel Sypesteyn. Een uitgebreidere beschrijving van alle lezingen kunt u vinden  op de site.

Na alle informatie konden de bezoekers genieten van een lezing over “Het water in en rondom Gouda". De bevlogen stadsgids Ton Wools legde uit hoe de waterstromen rond 1350 in Gouda zijn ontstaan, hoe deze in de loop van eeuwen werden veranderd, vervolmaakt, aangepast aan de behoeften van de bewoners of van krijgsheren die steeds sneller hun troepen wilden verplaatsen. Na alle historie kregen wij de huidige watersituatie voorgeschoteld; menigeen in het publiek werd daar stil van. De problematiek van de wegzakkende gronden, de huidige heftige regenbuien, die tropische kenmerken hebben en ontzettend veel water in korte tijd over ons uitstorten. Gevolg: de stad en het omliggende land kunnen die hoeveelheden niet verwerken en dus zijn oplossingen bedacht om dit in goede banen te laten verlopen. Een zeer interessante lezing over een onderwerp dat ons allen bezighoudt en heel dicht bij ons gebeurt.

Na afloop werd, onder het genot van een drankje en versnaperingen, nog druk door gediscussieerd over de lezing en wisselden de bezoekers de laatste nieuwtjes uit. 

Het was een geslaagde avond waar we met plezier op terugzien.

 

 

 

 

 

 

 

 

meer
16
Feb
STORMSCHADE
15
Feb
angela’s tuin tussenfase deel 2