Gouda

NieuwsFLITS 11 - 7 november 2022

Lezing

Op woensdag 16 november a.s. is de lezing “Bijzondere bollen en knollen” door Harry Jans.
De lezing vindt plaats in het Bridge en Biljartcentrum, Nieuwe Gouwe O.Z 11B, 2801 SB Gouda. Het centrum ligt achter het gebouw van Sanidrome.
Er is voldoende parkeerplaats.
Toegang voor leden gratis, voor niet leden 5 euro. 

Over de lezing:
Naast de overbekende bollen zoals de tulp, hyacint, krokus en narcis zijn er vele onbekende maar mooie bollen en knollen voor de tuin. Vaak kent men deze soorten niet of nauwelijks maar de keuze is enorm. 
Naast het tonen van niet alledaagse soorten als o.a. Corydalis, Fritillaria, Colchicum, Muscari, Allium, Narcissus, Lilium, Arisaema, Crocus, Iris, Trillium etc. zal ook de cultuur in de tuin, trog of pot aan de orde komen. 
U zult zien dat er nog heel wat leuk zogenaamd bijgoed is om uw tuin mee op te fleuren.

De lezing begint om 19.30 uur en duurt tot ca 22.00 uur.
 

Kerstworkshop

Onder leiding van Hanneke van Popering is er weer een gezellige workshop. Dit keer maken we een kerststuk.

Tijdens deze workshop maken we op een platte schaal/bord in een basis van steekschuim een speels kerststuk met rode cornus takken en een schikking van kerstgroen met rozen, afgewerkt met diverse grote/kleine kerstballen.
Meer info:
•    vrijdag 9 december 2022 van 19.30 - 21.30 uur
•    Plaats: Buurthuis De Kade, Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda
•    Prijs voor leden € 25,-, niet-leden € 27,50 
•    min 8 / max  12 deelnemers
•    Snoeischaar meenemen
•    Aanmelden uiterlijk 18 november 2022
•    Voor de voorwaarden klik je hier
 

Uitslag van de enquête

Evaluatie van de enquête gehouden onder leden van de afdeling die aanwezig waren bij de lezing van Hans Ringers over “Dutch Wave”. Uiteraard is dit slechts een steekproef onder het aantal leden dat de afdeling telt, maar dit zijn wel de meest actieve leden die deelnemen aan activiteiten van de afdeling.

De vragen waren onderverdeeld in vragen over de locatie van de lezingen, de lezingen zelf, de excursies, de website, vragen mbt de communicatie, vrijwilligers en aankomende bestuursleden.
Met betrekking tot de locatie van de lezingen was het merendeel van mening dat de huidige locatie niet geheel voldeed. Wel qua zaal, maar niet qua ligging, te ver achteraf en voor fietsers te donker. Er zijn een aantal suggesties gedaan door leden waar het bestuur mee aan de slag zal gaan. Verder zijn er voor de lezingen nog een aantal interessante onderwerpen aangedragen.
Wat betreft de excursies is men van mening dat deze heel goed zijn. Het merendeel vindt de huidige verdeling van 1 en meerdaagse excursies per jaar voldoende. Voor excursies die verder weg liggen is de laatste keer een busje gehuurd waarin 9 personen plaats kunnen nemen. Dit wordt op prijs gesteld en men is ook bereid hiervoor meer te betalen. Er werden enkele suggesties gedaan voor reisjes.
Over de website en de communicatie is men tevreden. De hoeveelheid Vooruitblik (4x) en Nieuwsflitsen is voldoende. Voor de website is nog een suggestie gedaan wat betreft de inhoud. 

Vrijwilligers: er zijn een groot aantal mensen die af en toe willen helpen bij het bemannen van een stand of iets dergelijks, maar de animo om tot het bestuur toe te treden is nihil.
Al met al heeft het bestuur zo voldoende input om weer aan de slag te gaan met een en ander. Met dank aan alle leden die de enquête hebben ingevuld.