Gouda

NieuwsFLITS 12 - 24 december 2022

Aan alle leden van de afdeling Groei & Bloei Gouda en omstreken

Het afgelopen jaar hebben we weer een bijna volledig programma kunnen aanbieden, met uitzondering van de maand januari. We mogen terugkijken op succesvolle excursies en lezingen evenals nieuwe activiteiten zoals de workshops groendecoratie.

Voor 2023 kunnen we alvast een klein tipje van de sluiter oplichten.

We beginnen op vrijdag 20 januari met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst bij 
Kerkelijk centrum ‘De Ark’
 ’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug
Deze bijeenkomst is alleen voor leden en start om 19.30 uur.
Na afloop van de presentatie van het nieuwe jaarprogramma 2023  gaan we genieten van een drankje en een hapje.

Na de ALV van april 2022 hebben we op verzoek van de leden een enquête gehouden over het reilen en zeilen van onze afdeling.  Daaruit kwam naar voren dat de leden over het algemeen zeer tevreden zijn over het programma. Een puntje dat wat minder werd gewaardeerd was de ligging van de locatie voor de lezingen. De zaal werd als goed ervaren maar de weg naar de locatie is vooral voor mensen die voor het eerst komen en voor fietsers slechter te berijden. De locatie ligt wat achteraf en niet centraal zoals bij De Driestar en de weg ernaar toe, met name voor fietsers is wat donker. 
Het bestuur is daarom op zoek gegaan naar een andere locatie. Er waren suggesties van leden die wel bekeken zijn maar om praktische redenen moeilijk uitvoerbaar. Uiteindelijk heeft het bestuur een geschikte locatie kunnen vinden. 
Deze locatie ligt meer centraal maar is qua kosten duurder dan alle vorige. Het bestuur heeft gemeend wel aan de wensen van de leden tegemoet te moeten komen door een meer centrale ligging te kiezen qua locatie, maar gezien de kosten vragen we nu een bijdrage van 2 euro voor leden voor koffie of thee. Niet leden betalen 5,00 euro. Contante betaling bij binnenkomst. 
De locatie is bij Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3, 2805 CG Gouda

Wij kunnen gebruikmaken van de Kolkmanzaal die een eigen entree heeft aan de achterkant van het gebouw. Tevens bevindt zich in dit gedeelte een eigen toiletvoorziening. De koffie/thee wordt geschonken in de pauze. 
Sprekers kunnen gebruik maken van het scherm en beamer.

Voor 2023 zijn we druk bezig met het nieuwe programma waarvan we tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst e.e.a. zullen tonen.
Rest ons nog jullie te wijzen op de TERUGBLIK 2022 waar alles van het afgelopen jaar op terug te lezen is. 

Namens het bestuur van Groei & Bloei Gouda wensen we alle leden voor 2023 veel gezondheid toe en vele uren tuinplezier.
 

TOT VRIJDAG 20 JANUARI - 19.30 UUR - DE ARK IN REEUWIJK