Gouda

NieuwsFLITS 12 - 22 december 2021

Van het bestuur

Met hulp van onze commissies hebben we voor jullie voor het komende jaar 2022 weer een mooi programma kunnen samenstellen. We hebben leuke excursies en lezingen en nieuw twee mogelijkheden voor het maken van groendecoraties.In het voorjaar is deze overdag gepland en in het najaar in de avond. We willen hiermee aftasten of er genoeg belangstelling voor is en dit eventueel later uitbreiden.
Volgend jaar is het 750 jaar Gouda en 150 jaar KMTP Groei & Bloei, twee mijlpalen waar we aandacht aan zullen geven. Voor wat Groei & Bloei betreft is er Gardenista waarvan we hopen dat dit niet weer uitgesteld gaat worden en in juni de Nationale Tuinweek. 
Ook om alvast te noteren de Floriade in Almere die op 14 april van start gaat en tot 9 oktober doorloopt. De wereldtentoonstelling Floriade wordt slechts eenmaal in de tien jaar georganiseerd en is zeker de moeite waard. 
Bij alle programma onderdelen moeten we weer afwachten of e.e.a. door kan gaan. De nieuwjaarsreceptie hebben we helaas al af moeten zeggen. Wie weet gaat het tij keren.
 

Vacature bestuur

Na het vertrek van Marianne Dogterom en Happy van der Valk Bouman bestaat het bestuur uit 3 personen. Gelukkig is er nog de ondersteuning van de excursie- en lezingencommissie zodat we toch nog veel kunnen doen, maar een nieuw bestuurslid is zeker welkom, mede gezien het feit dat er twee bestuursleden zijn die nu al 10 jaar actief zijn. Het zou prettig zijn als iemand zich aanmeldt om mee te helpen en mee te denken.
Van de 325 leden die we hebben verwachten we wel een gegadigde.     

Vogeltelling

Op 28, 29 en 30 januari is de nationale tuinvogeltelling. Leuk om mee te doen.
Via de link kun je je aanmelden en krijg je informatie hoe te tellen.

Prettige Kerstdagen

Ook dit jaar zijn we weer beperkt door de covid maatregelen, desalniettemin hopen we dat iedereen toch van de feestdagen kan genieten.
We wensen iedereen dan ook goede en gezellige feestdagen. Blijf goed opletten want we weten dat het nieuwe virus om zich heen grijpt.
Hopelijk zien we elkaar tijdens de eerste lezing in februari in de Hoog.