Gouda

NieuwsFLITS 8 - 16 oktober 2021

Voor de komende periode hebben wij het volgende op het programma staan:


-    Zaterdag 16 oktober - Ruilbeurs bij Ernst Baas, Henegouwerweg 113, Waddinxveen.
      Graag om 10 uur aanwezig om de planten neer te zetten, die voorzien zijn van labels
      met naam en evt. andere info (bloeitijd enz). Welkom met koffie of thee.  
      We starten rond 10.30 uur met het ruilen.

-    Zaterdag 23 oktober - Paddenstoelenwandeling bij Landgoed Nimmerdor te Leusden
      Vertrek vanaf Groenhovenpark om 08.15 uur
      Er is nog plaats - aanmelding is nog mogelijk – opgeven via de website

-    Woensdag 27 oktober - bij de Hoog, Nieuwe Gouwe O.Z 11B, 2801 SB Gouda
      Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur  - alleen voor leden

AGENDA
1.    Opening en mededelingen door de voorzitter, Marianne Dogterom
2.    Notulen van de vergadering van 28 maart 2018
3.    Jaarverslag van de afdeling Gouda e.o. over 2019 en 2020
4.    Financieel jaarverslag en begroting over 2020
5.    Financieel jaarverslag en begroting over 2021
6.    Verslag van de kascommissie over 2020 en 2021, verkiezing nieuwe kascommissie
7.    Wijziging van het Huishoudelijk Reglement betreffende vergoeding 
8.    Bestuursverkiezing
       Aftredend en niet-verkiesbaar zijn Marianne Dogterom, voorzitter en
       Happy van der Valk Bouman, bestuurslid en lezingencommissie.
       Er hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld. 
9.    Rondvraag
10.  Sluiting van de vergadering
       De vergadering duurt tot ca. 20.00 uur. 
       Na de vergadering is er een korte pauze, waarna de lezing volgt.
       Na de vergadering begint de lezing van Gerard van Buiten 
       “Heerlijke Herfst” tot circa 22.00 uur

-    Vrijdag 29 oktober -
      Maken van een bollenmand bij Veldzicht. Aanmelden via de website
      kan tot 21 oktober.