Gouda

Inschrijvings en betalingsvoorwaarden excursies, workshops, cursussen en lezingen Groei & Bloei afdelingen Gouda en omstreken

Wij vinden het leuk om activiteiten voor onze leden te organiseren. Dat doen we met duidelijke spelregels, zodat onze leden weten waar ze aan toe zijn en waarop ze kunnen rekenen, de vereniging geen onnodige kosten maakt en de algehele organisatie soepel verloopt. 

Algemeen

Een lid (abonnee) van Groei & Bloei kan aan activiteiten deelnemen voor de ledenprijs.
Bij excursies mag een lid zich door één huisgenoot laten vergezellen tegen betaling van de ledenprijs. Verder zijn introducés tegen introducéprijs welkom.

Excursies, cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende deelname. Mocht een bepaalde activiteit niet door kunnen gaan, dan stort de penningmeester het reeds betaalde bedrag terug. 

Kun je zelf toch niet deelnemen aan een activiteit, waarvoor je je hebt aangemeld, dan kan je je door iemand anders laten vervangen. Het prijsverschil tussen wel of geen lid moet dan wel worden verrekend.

Lezingen zijn vrij toegankelijk. Leden betalen ter plaatse € 2,00 op vertoon van de ledenpas en niet leden betalen ter plaatse € 7,00 p.p. (inclusief 1x koffie / thee in de pauze)

Locatie lezingen: achteringang Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3 2805 CG Gouda
Voor de lezingen hoef je je vooraf niet aan te melden.

VERVOER

Bij excursies met eigen vervoer ontvangen de chauffeurs een vooraf vastgesteld bedrag van de organisatie, zie de info onder Vergoeding chauffeurs.

Aanmelden

Voor alle activiteiten, m.u.v. de lezingen, geldt:

 • aanmelden via formulier op de website. Hiervoor ga je naar de agenda > meer info > de link Ja ik kom, aanmelden.
 • betalen dient direct plaats te vinden.

Inschrijven kan onder vermelding van de gegevens zoals vermeld op het inschrijvingsformulier.
Inschrijvingen die ná de sluitingsdatum ontvangen zijn worden op een wachtlijst geplaatst op volgorde van betaling.  (want dan is de aanmelding definitief)

Je kunt alsnog deelnemen:

 • als er een afmelding is
 • als het aantal deelnemers aan de excursie wordt uitgebreid.

Je kunt alleen rechten ontlenen aan je aanmelding, als de betaling bij de penningmeester binnen is onder vermelding van je naam, lidnummer en de activiteit waarvoor je betaalt. 

Het afzeggen van deelname

Het afzeggen van een activiteit kan alleen schriftelijk bij de excursiecommissie.
Afmelding op korte termijn graag telefonisch melden bij Trudy de Jonge 06-51949164 of Marieke de Klerk 06-21276459.

Financiele afhandeling bij afzeggingen

Excursies

Voor ééndaagse excursie die vooraf betaald moet worden, gelden de volgende restitutieregels bij afzegging:

 • tot 4 weken voor vertrek volgt totale restitutie;
 • tussen 4 weken en uiterlijk 1 week voor vertrek geldt een teruggave van 40%;
 • daarna is restitutie niet meer mogelijk.

Voor meerdaagse excursies die vooraf betaald moeten worden, gelden de volgende restitutieregels bij afzegging:

 • tot 8 weken voor vertrek volgt totale restitutie;
 • tussen 8 weken en uiterlijk 5 weken voor vertrek geldt een teruggave van 40%;
 • daarna is restitutie niet meer mogelijk. 

Cursussen / workshops

 • tot 3 weken voor aanvang van de cursus volgt totale restitutie, tenzij anders vermeld.
 • tussen 3 weken en uiterlijk 1 week voor de aanvang van de cursus geldt een teruggave van 50%.
 • daarna is restitutie niet meer mogelijk.

Betaling

Je richt de betaling voor een afdelingsactiviteit aan:

 • KMTP - Groei&Bloei-Gouda te Gouda,
 • rekeningnummer NL11 INGB 0000 1034 18,
 • onder vermelding van je naam, lidmaatschapsnummer en de activiteit en de datum van de activiteit.

Vervoer naar excursies

Het vervoer naar de excursies wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door de leden, die daarvoor een vergoeding ontvangen.
Indien er niet voldoende chauffeurs zijn dan wordt bekeken of er een gehuurd personenbusje ingezet kan worden. 
 

Vergoeding chauffeurs

Ten behoeve van vervoer naar de Groei & Bloei excursies wordt een vergoeding vastgesteld voor de chauffeurs.

De door de werkgroep excursies aangewezen chauffeurs ontvangen een vergoeding voor de gereden kilometers. Hiervoor geldt de kortste route volgens GoogleMaps vanaf het centrale vertrekpunt naar de locatie en terug.

Per 1 januari 2022 is de vergoeding vastgesteld op € 0,19 per km (we houden de actuele benzineprijzen in de gaten).

De chauffeurs hebben alleen recht op de vergoeding als deze vanaf het centrale vertrekpunt (Heuvellaan 1 Gouda) vertrekken en deelnemers vervoeren die niet tot hetzelfde huishouden behoren.