Gouda

VOORUITBLIK 4E KWARTAAL 2023

Ruilbeurs planten en zaden: Zaterdag 7 oktober 2023

Adres: Hoveniersbedrijf Ernst Baas, Henegouwerweg 113, 2741 JZ Waddinxveen

Twee keer per jaar organiseert de afdeling Gouda e.o. een planten-, stekken- en zadenruilbeurs op een zaterdagochtend in het voor- en najaar. In 2023 is de voorjaarsruilbeurs op zaterdag 15 april en de najaarsruilbeurs op zaterdag 7 oktober.
Leden brengen dan plantmateriaal, bollen of zaden uit hun tuin mee.
Plantjes staan voor zover mogelijk in potjes (met naamsteker), zodat  de wortels niet uitdrogen en het materiaal ook niet direct bij thuiskomst de grond in moet. Naamstekers zijn vooral tijdens lezingen mee te nemen.

Zo'n plantenruilbeurs begint tussen 10 uur en half 11 met het aandragen door de leden van hun planten e.d., het drinken van een kopje koffie en kijken wat  meegebracht wordt.
Vervolgens vertelt een ieder kort wat hij/zij meegebracht heeft met de voor- en nadelen en bijzondere eigenschappen van deze plant. Als al het kleurrijks aan bod gekomen is mag ieder uitzoeken wat hij/zij mee wil nemen.

Na afloop neemt iedereen zijn eigen eventueel overgebleven spullen mee.
Zo tegen half 12 is het meestal weer afgelopen en is iedereen weer naar huis om zijn ‘schatten’ in de grond te zetten. 

Ook als u zelf niets te ruilen heeft, mag u gerust komen en wellicht neemt u toch nog wat plantjes mee naar huis. De ruilbeurs is dé manier om uw tuin met leuke, nieuwe soorten te verrijken. De beurs is in principe alleen voor leden. 

Lezing: Woensdag 18 oktober 2023 - Vlinders en Libellen - Albert Vliegenthart, Vlinderstichting

Adres: Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3, 2805 CG Gouda

Vlinders zijn geliefde insecten bij veel mensen. Ze hebben een hoge aaibaarheidsfactor en mooie kleuren. 
Toch gaat het in Nederland niet zo goed met de vlinders. Van de 70 soorten die ons land rijk was zijn er 18 uitgestorven terwijl 30 van de overgebleven soorten op de rode lijst staan. De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van vlinders in ons land. Daar profiteren niet alleen de vlinders van maar ook andere plant- en diersoorten. 

De ongeveer 60 soorten libellen in Nederland zijn een stuk minder bekend, maar ook hier zet De Vlinderstichting zich voor in. Het zijn bijzonder fraaie dieren en zeggen daarbij veel over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ze brengen het grootste deel van hun leven onder water door. 
Tijdens deze lezing zullen we een kijkje nemen in de intrigerende levenswijze van vlinders en libellen. Hoe komen ze de winter door? Waar ontmoeten ze elkaar? Welke soorten kun je in je tuin of in de omgeving verwachten? 

Hopelijk vormt deze avond een aanzet om zelf buiten op zoek te gaan naar deze prachtige insecten.

De lezing begint om 19.30 uur en duurt tot ca 22.00 uur.
 

Lezing: Maandag 20 november 2023 - Kamer- en kuipplanten - Jan van der Kamp

Adres: Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3, 2805 CG Gouda

Jan van der Kamp verzorgt een lezing over kamerplanten en kuipplanten. Daar is veel over te vertellen. 
Het opkweken, de verzorging, het overhouden, welke grondsoort, wanneer bloeit de plant enz. 

En dat allemaal op één avond. De tijd is te kort! Ik heb wel een idee hoe ik deze avond vol kan praten. Maar het lijkt me leuker en ook zinvoller als u, als plantenliefhebber, naar deze avond komt met de nodige vragen over planten. Neem de plant mee waar u vragen over heeft of waar u zo trots op bent. Wat blaadjes van een plant, die afgevallen zijn mag u ook meenemen. Dan kan ik zien wat de plant mankeert en een advies geven.
Planten worden ook wel eens te groot voor in de kamer. Wat doe je dan? Stekken, snoeien of buiten zetten en als kuipplant verder laten leven. Tijdens vakanties in het buitenland zien we de mooiste planten groeien. Kunnen die ook bij ons in de huiskamer of als kuipplant groeien?
Aan de hand van wat dia’s kan ik laten zien welke beestjes er in onze planten kunnen zitten en wat is daartegen te doen!

Deze avond wordt ook verteld welke delen van de plant goed te gebruiken zijn om voor bloemschikken te gebruiken.

De lezing begint om 19.30 uur en duurt tot ca 22.00 uur.